همکاری با ماچنانچه مایل به همکاری با تامین ترابر ایرانیان هستید ، می توانید فرم پرسشنامه شغلی را تکمیل و آن را به ایمیل info@tamintarabariranian.com  ارسال نمایید.


در صورت وجود طرح توسعه سازمانی و نیاز به تکمیل نیروی انسانی ، از علاقه مندان واجد شرایط دعوت به همکاری خواهد شد .

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال