چشم­ انداز

قصد داریم در 5 سال آینده، ضمن تثبیت مفهوم و اهمیت مدیریت متمرکز طرح‌های بیمه در صنعت حمل و نقل زمینه ساز ایجاد شرکت‌های مشابه در این حوزه بوده و به یکی از ارکان تدوین و توسعه طرح‌های نوین بیمه‌ای در صنعت حمل و نقل تبدیل شویم.

 

 

ماموریت

ایجاد زبان مشترک و تعریف همکاری­های برد- برد مابین صنعت حمل ­و­نقل و صنعت بیمه، از طریق مدیریت متمرکز و کارآمد طرح­های بیمه­ ای صنعت حمل و نقل، با استفاده از راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و منابع انسانی متخصص، نوآور و خلاق.

 

 
 
 
 
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال