کمیته ارزیابی عملکرد مدیران کلیدی در بیمه مرکزی فعال شد/مدیران بیمه ای متخلف نمره منفی می گیرند

کمیته ارزیابی عملکرد مدیران کلیدی در حدود سه ماه است که در بیمه مرکزی جهت رصد عملکرد مدیران فعال شده است./ در صورتیکه امتیاز منفی از حد مشخصی بالاتر رود در نهایت منجر به سلب صلاحیت حرفه ای مدیر می شود و اگر مجموع امتیازات منفی همه مدیران کلیدی یک شرکت افزایش یابد با شرکت برخورد می شود.

به گزارش ریسک نیوز،کمیته ارزیابی عملکرد مدیران کلیدی در حدود سه ماه است که در بیمه مرکزی جهت رصد عملکرد مدیران فعال شده است.

بر اساس گفته برخی منابع خبری ، فعالیت این کمیته جهت پایش و رصد فعالیت حرفه ای و فنی مدیران در دستور کار قرار گرفته است.

در این راستا هر گونه انحراف از مقررات که توسط اداره کل های بیمه مرکزی شناسایی و  به کمیته گزارش شود ، محرز بورن یا نبودن ان مورد بررسی و رصد قرار می گیرد، در صورتی که انحراف مدیر کلیدی شرکت بیمه از مقررات مشخص گردد با ذکر امتیاز منفی به فرد ابلاغ می شود و در پرونده مدیریتی وی به عنوان نمره منفی درج می گردد.

به گزارش ریسک نیوز ، در صورتیکه امتیاز منفی از حد مشخصی بالاتر رود در نهایت منجر به سلب صلاحیت حرفه ای مدیر می شود و اگر مجموع امتیازات منفی همه مدیران کلیدی یک شرکت افزایش یابد با شرکت برخورد می شود.

به عبارتی در راستای فعالیت این کمیته راهبردی ، نحوه تطبیق فعالیت مدیران با مقررات موجود کنترل شده و به ان نمره داده می شود و در فرایند بعدی با توجه به میزان تذکر و انحراف شناسایی شده و اعلام شده در بررسی صلاحیت مجدد انها تجدید نظر می شود.

علاوه بر اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ، مدیران فنی و مدیران میانی نیز مورد راستی ازمایی قرار گرفته و با یکسری معیارهای مصوب تطبیق داده می شوند وبه عبارتی رتبه بندی می گردند.

گفتنی است پیش ازین نیز از سوی برخی کارشناسان ، پیشنهاد ضرورت رتبه بندی مدیران کلیدی صنعت بیمه همزمان با اعلام توانگری مالی شرکتهای بیمه صورت گرفته بود.

اگر چه در حال حاضر نیز هر دو سال یکبار مدیران کلیدی شرکتها بر اساس آیین نامه 90  احراز صلاحیت می شوند ؛اما به نظر می رسد بیمه مرکزی در نظر دارد ، جهت تحقق توانمندی مدیریتی در صنعت بیمه این درجه بندی را به صورت دقیق تری در دستور کار قرار دهد.

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال