شرکت"تامین ترابر ایرانیان" شرکتی است با محوریت دانش و تکنولوژی، که با هدف ارایه خدمات نوین به شرکت­های بیمه در زمینه مدیریت متمرکز پروژه ­های بیمه ای مرتبط با صنعت حمل ونقل ایجاد شده است. این شرکت سعی برآن دارد که ضمن جلوگیری از ا­فزایش غیرمنطقی ضریب خسارت شرکت­های بیمه­، زمینه پرداخت خسارات واقعی را در اسرع وقت برای فعالین صنعت حمل ونقل فراهم آورد و از این طریق آرامش خاطر را هم به مدیران صنعت بیمه و هم به فعالان و ذینفعان صنعت حمل ونقل هدیه دهد. در این راستا استفاده از فن آوری­های نوین و توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات در مدیریت طرح­ها، در کنار بهره گیری از دانش و تجربه متخصصان و کارشناسان خبره در دستور کار شرکت تامین ترابر ایرانیان قرار دارد.